2007/Aug/27

หลายคนมองกระจกแล้วไม่พอใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง

ถึงจะอย่างยังไงก็ตามเราไม่สามารถเปลี่ยนได้

แต่เชื่อมั้ย...

.

.

หลายคนพยายามเปลี่ยนตัวเอง

เพื่อที่จะให้เป็นที่ยอมรับให้สังคม

ไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือคนอื่น

แต่เราก็คือเรา

.

งูลอกคราบทุกครั้ง และมันก็โตขึ้นทุกครั้ง

.

.

.

-1-

คุณส่องกระจกก็ไม่ได้เห็นตัวจริงของคุณหรอก

เพราะขนาดในกระจกยังกลับซ้ายขวา

แล้วที่คุณมองมันเป็นใครกันล่ะ?

.

-2-

สีที่เราเห็นนั้นไม่เป็นสีจริงๆ

เพราะวัตถุที่เห็นมันดูดซับทุกสียกเว้นสีเดียว

เราจึงเห็นเป็นสีนั้น

สีจริงๆของมันเป็นอะไรก็ไม่รู้?

.

.

.

-1-

แต่คุณลองยิ้มให้กับคนในกระจกสิ

ถึงคุณจะไม่รู้จักเขา

แต่เขาก็ยิ้มตอบคุณเสมอ

.

.

-2-

แต่สีเหล่านั้นก็แต่งแต้มให้ชีวิตคุณสดใสเสมอ

ไม่ว่ามันจะเป็นสีอะไร

คุณก็เลือกที่จะมองแล้วยอมรับ

อย่างมีความสุขเสมอ

ถ้าทั้งโลกเป็นสีเดียว

โลกคงไม่มีคำว่า"สดใส" ให้ใช้หรอก

.

เลือกเปิดปิดบางประสาทสัมผัส

เพื่อจะดำรงชีวิตให้สวยงามและน่าอยู่